Živočišná výroba

V nádherné krajině paseme na 110 hektarech tradičním způspbem v ekologickém režimu skot. Naši přízeň si získala masná plemena Aberdeen Angus a Masný simentál.