O nás

V nádherné krajině okolo obcí Radlice, Velká Lhota, Řečice, Brandlín, Šach a Poldovka paseme na 110 hektarech v ekologickém režimu skot. Celkem obhospodařujeme 300 hektarů. Naši přízeň si získala masná plemena Aberdeen Angus a Masný simentál.