Rostlinná výroba

Celkem obhospodařujeme 300 hektarů. Na mimo pastevních plochách zabezpečujeme kvalitní krmivo pro naše stáda.

Číst více

Živočišná výroba

V nádherné krajině paseme na 110 hektarech tradičním způspbem v ekologickém režimu skot. Naši přízeň si získala masná plemena Aberdeen Angus a Masný simentál.

Číst více

Kontakt

BIO KANADA, a.s. Volfířov 3 380 01 Dačice           email: volfirov@volfirov-as.cz

Číst více