Rostlinná výroba

Celkem obhospodařujeme 300 hektarů. Na mimo pastevních plochách zabezpečujeme kvalitní krmivo pro naše stáda.